• BIST 119.126
 • Altın 163,281
 • Dolar 3,7622
 • Euro 4,6411
 • Samsun 5 °C
 • Ankara -1 °C
 • İstanbul 5 °C
 • Bütün taraftarlar Tek ses olacak
 • Canik Belediyespor'da hedef play-off
 • Belediyelerin Samsunspor’a yaptığı yardımlar
 • Bütün taraftarlar Tek ses olacak
 • Canik Belediyespor'da hedef play-off
 • Belediyelerin Samsunspor’a yaptığı yardımlar

“ABD İNKÂRCI”, HEM DE “YALANCI!..”

Ali Kayıkçı

*“Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi, âyet: 51)
*“Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)
*“Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer akl ederseniz.”     (Kur’ân-ı Kerîm: Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118)
*“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet: 120’den)
*“Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur, sonra kurtulamazsınız”  ( Kur’ân-ı Kerîm-Hûd Sûresi, âyet 113)
*“Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 59)
*“El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)
*“Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber bulun, onları sev!” ( İmâm-ı Şâfiî “rahmetullahî aleyh”) 
*“Ey koca Şark, ey ebedî meskenet/Sen de kımıldanmaya bir niyet et!.. Korkuyorum Garb’ın elinden yarın/Kalmayacak çekmediğin melânet!..”   (M. Âkif Ersoy-Safahat”
*“İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır.” (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*“Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)
*“Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince…”  (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15)
*“Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*“Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*“…Bütün bunlar gösteriyor ki, Ermeni tedhişleri bitmemiştir. Uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Zira ‘Su uyur, düşman uyumaz!’” (Veysel Eroğlu-Ermeni Mezâlimi;  Sebil Yy. İstanbul 1973, s. 189)
*“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*“ABD: ‘Darbecilere karşı intikam yanlış. Sakın intikam hırsı ile hareket etmeyin!’ diyor.” (Kadir Mısıroğlu)
*“Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
*“Elim bir acı olay yaşatıldı Milletimize, Silâhlı Kuvvetlerimize! Bu kepazeliği yaşatanlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu olamaz. Asker elbisesi giymiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdir…” (Genel Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar; 24.07.2016) 
*“Allahü azimüşşan, bunları neticesiz bir ihtilâle sevk etmek suretiyle hepsini açığa çıkardı. Devletin eline de altın bir fırsat geçmiş oldu. Bunları temizleme fırsatı. Ordudan, yargıdan, eğitim camiasından, nerede varsa… Bu ihtilâl girişimi olmasaydı, bunlar bu şekilde açığa çıkmasaydı, sen bir subayı Fetullahçı diye mahkemeye verecektin, Fetullahçı bir hâkimden dönecekti. Şimdi o subayı da hallettin, o hâkimi de. Bunlar bu yanlışı yapmasaydı, sen bu fırsatı bulamayacaktın.” (Kadir Mısıroğlu; Türkiye Demokrasi Zaferi Gazetesi-25.07.2016, s. 14)
Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Hangi güç-kuvvet veya ülke vardır ki, herhangi bir yer ve zamanda “Darbe Girişimi”nde bulunmuş ve başarısız olmuş da, sonrasında çıkıp “Biz bu defa başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Fakat gelecek sefere mutlaka başaracağız!” tarzında bir beyanat vermiştir ki biz de ABD’den veya “FETÖ”den böyle bir açıklama bekliyoruz… Yapanlar ve/veya yaptıranlar; elbette ki inkâr edecekler, yalan diyecekler, iftirâ diyecekler!..
ABD’ye bakınız…  “Türkiye Gazetesi Köşe Yazarı Prof. Dr. Çağrı Erhan” 24.07.2016 günü sayfa 15’te, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir asır öncesinden bugüne kadar rol aldığı/gerçekleştirdiği darbelerle ilgili bir makâle döşendi.  ABD yetkililerinden kaç tanesi çıkıp da “Evet, şunu… şunu biz yaptık/yaptırdık!..” demiş ki 15 Temmuz darbe girişimini üslenmesini bekliyoruz… Bunlar; başta senin kitâbın “Kur’ân-ı Kerîm’i”, senin peygamberin “Hz. Muhammed aleyhisselâmı” inkâr edip yalanlamadı mı?.. 
CIA’nin emrinde olan ve/veya ona çalışan kişi ve kuruluşlardan hangisi bunun aksini söyledi, yahut da söyleyecek?..
Önceki hafta “Karar Gazetesi” birinci sayfadan, 8 sütuna manşet tarzında bir haber geçmedi mi?: “CIA ile Büyükada’da Darbe Kararı”. 15 Temmuz gecesi, CIA Ajanı Barkey’in İstanbul Büyükada’da, Rûm Patriği Bartolemos’un karargâhı olan bir yerde ne işi vardı?..” 
25.07.2016 günlü “Yeni Şafak Gazetesi”nin manşet haberinde de ABD’li ISAF Komutanı Gen. John F. Campell, Erzurum ve İncirlik üssünde sır görüşmeler yaptıktan sonra tüm subayların kişilikleri ve eğitimlerini mercek altına alarak ‘Destek verir, vermez ve tarafsız’ diye niçin üç gruba ayırdı?..
Bunlar,  sâdece akla gelen onlarca sorudan sâdece iki tanesi… 
Diğerlerini sıralamaya lüzum yok, diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = = 
“Çağrı Erhan” yazdı, “Panama” işin;
“Kolombiya” neydi, sonra n’oldu?..
“53’te İran”, o devrilişin; 
“Başbakan Musaddak”, niçin kovuldu?
Petrol için emri: “Hep millileşin!..”

“Şili’de Pinochet”, neden iktidar?
“Chavez”e darbe, “CIA”niz var; 
Nice inkâr etsen, şâhid dünyalar!..
“Yalancı-Yalancı”, daim “Yalancı”;
“ABD İnkârcı”, “gavurluk” sancı!..

“60’ta Gürsel”i, “tetikleyen” O;
“80’de Evren”i, “itekleyen” O;
“Erbakan”a karşı, “etikleyen(!)” O!..
“Ben yaptırdım” demez, daim “Yalancı”;
“Doğruluk” arama, “bâtıl” inancı!..

“NATO”ya “CENTO”ya, bağlı olanlar;
“Belgeliyor” işi, boştur yalanlar;
Her bir “firâsetçi”, görür ve anlar…
“Ben yaptırdım” demez, daim “Yalancı”;
“Coni” hep “Yolcu”dur, bu “Millet Hancı!..”

“Çağrılı-çağrısız”, koşup-giden var;
“CHP” fikirli, “baba-deden” var;
“Washington” armalı, malûm “Biden” var!..
“Ben yaptırdım” demez, daim “Yalancı”;
Hedef “Arz-ı mev’ut”, büyük “Dolancı!..”

Haniya “Irak’ta, nükleer” vardı?
“Saddam”ı deviren, onu arardı; 
“Baba Buch” yutkundu, sonra sarardı!..
“Ben yaptırdım” demez, daim “Yalancı”;
“BM Diktatörü”, büyük “Talancı!..”

“Allah Resûlü”nü, “Yalanlayan” kim?
“Mekke ahalisi”, o günkü resim;
Tüm “Hıristiyanlık”, şu büyük kesim!..
“Ben yaptırdım” demez, daim “Yalancı”;
“Vatikan” emrinde, Hergün “Plâncı!..”

KAYIKÇ’Ali der ki, “Kur’ân” belgesi;
Seni-beni bağlar, O’nu-herkesi;
“BM”de çıkıyor, malûm bet sesi!..
“Ben yaptırdım” demez, daim “Yalancı”;
“İnkârcı-Fesâtçı”, “Falan-Filâncı!..” 

 • Yorumlar 3
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yazarın Diğer Yazıları
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim