• BIST 117.235
 • Altın 161,959
 • Dolar 3,7784
 • Euro 4,6204
 • Samsun 11 °C
 • Ankara 3 °C
 • İstanbul 5 °C
 • Samsunspor’da Hazırlıklar Tamam
 • Başkan Kul’dan Samsunspor’a destek
 • BAŞKAN TOK SÖZÜNÜ TUTTU
 • Samsunspor’da Hazırlıklar Tamam
 • Başkan Kul’dan Samsunspor’a destek
 • BAŞKAN TOK SÖZÜNÜ TUTTU

“50 BİN OPERASYON”, “2 BİN NALLANMIŞ” VAR!..

Ali Kayıkçı

*  “Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i Îmrân Sûresi, âyet 169-170)                                                                                     *   “Kim bir mü’mini meteammiden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93)                                                                                                                                           *  “İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.” “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 217, 251’den)  
*  “Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)
*  “…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)
  * “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.”, “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..”  (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104, 105)
*  “Benim yolumda mücâhid kimse, benim uhdemdedir (zimmetimdedir). Rûhunu kabzedersem onu Cennet’e vâris ederim. Memleketine döndürürsem sevâb… ile döndürürüm.”  (Hadîs-i kudsî-Râmûz-ül-Ehâdîs)
*  “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Şehîd;  ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, Kıyâmetin dehşeti, hesap-mîzân-sırât, onu rahatsız etme, doğruca Cennet’e gider.”,  
 “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, ‘Ey Kitâbı (Kur’ân’ı Kerîmi) indiren, ey hesabı en çabuk gören, ey düşmanları hezimete uğratan Allah’ım! Sen şunları da hezimete uğrat, sars onları!’”, “Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.” , “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Mü’minin öldürülmesi, Allah katında dünyânın yok olmasından daha büyük iştir.”,  “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.”, “Haksız yere öldürülen herkesin kanında Âdem’in ilk oğlu Kabil’in günâh payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.”,  “Hadîslerimi ve sünnetimi rivâyet edenler ve onları insanlara öğretenler, benim halifelerimdir.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*   “Her günâh affedilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)                              
*  “Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.”, “Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmaması bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.”  (Said Nursî  “r. aleyh”)
*   “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; İst. 2012, s. 438)
*   “Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.” (Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280)  
*   “IŞİD adlı organize İsrail-Anglo Sakson çetesi saldırıyor; onların güdümündeki uluslar arası medya, PKK, HDP, Cemaat, Doğan Medyası hep bir ağızdan ‘Türkiye yaptırdı yaygarası’ koparıyor.” (Fuat Uğur-Türkiye Gazetesi)
*  “Dinlerarası diyalog ve hoşgörü hareketi, 1960’lı yıllarda Vatikan tarafından plânlanmıştır ve bâtıldır.” (M. Şevket Eygi-Millî Gazete; 14.08.2017, s. 3)
*  “FETÖ elebaşısı; Amerikan Derin Devleti’nin, Alman istihbaratının ve İsrail’in bir numaralı adamıdır.” (Nuri Elibol-Türkiye Gazetesi; 30.08.2017, s. 12)
* “İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
*“Kötülere acımak, iyilere zulümdür. Zâlimleri affetmek, mazlumlara zulmetmektir.”  (Şeyh Sâdi Şirazî)
*   “İnkârı mümkün olmayan gerçek, şu anda Hıristiyan Batı dünyası ve diğer Türkiye düşmanları, Siyonizm’in emrinde 17. Haçlı Seferini başlatmıştır. ” (Mustafa Necati Özfatura-Türkiye Gazetesi; 28.04.2017, s. 14)
*   “Avrupa; İslâm’ın güçlenmesinden korktuğu için Erdoğan’ı düşman ilân etti. Türklere tavsiyem, sadece önünüze bakın. Bunları ancak bu şekilde yenebiliriz. Müslüman halklar, Türkiye’yi savunuyor. Gerçek İslâm’a dönelim. Allah’a tevekkül edelim!”” (Prof. Dr. Ali Muhittin Karadağı-Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri; Türkiye Gazetesi-28.04.2017, s. 14)
*   “Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına/Gülbangı, âsmânı tutan pir aşkına!..” (Y. Kemâl Beyatlı)                                                                                                     
*   “Baş koymuşum Türkiye’min yoluna/Düzlüğüne yokuşuna ölürüm…” (Dilaver Cebeci)
*   “Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına/Bütün dünyâ bunu görüp döndü şaşkına/Demokrasi
 destanında şahitler biziz/Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz...” (Hanefi Söztutan-Türkiye Takvimi; 15.7.2017) 
                                         
S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere yetkililerimiz;  “2018’e Günaydın” ve/veya “Merhaba” derken,  bu arada “istatistikî” bakımdan da bâzı bilgiler vermişler ve “2017 yılında 50 bin 44 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 2 bin 140 teröristin etkisiz hâle getirildiğini, bunlardan yüz 24’ünün ise yönetici kadroda bulunduğunu” da açıklamışlar…
Biz bu “etkisiz hâle getirilen” ifadesini, “milliyetçi-muhafazakâr halk şâirleri lisanı” ile “nallanmışlar” müjdesi şeklinde anladığımızı belirttikten sonra bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = ( 1 ) = = =
“Mehmetcik” ve “Ahmetcik”,  sonra “Köy Korucusu…”;
“2 bin Terörist”i, “yüz 40” da fazlasıyla; 
Geçen yıl “nallamışlar”, “Tamu”ya yollamışlar!..
“Nâr-ı Cehîm”e bilet, almış “Hain Yolcusu..”;
“Şeytânlaşmış İnsanlar”, “Şeytânın duâsıyla!..”

“Yol Geçen Hanı” olmuş, “Kevgire dönmüş sınır”;
Yine öyle sanmışlar, böyle bilen aldanır; 
“Bakan Soylu” “Baş Koymuş, Reis”i iyi tanır!..
Geçen yıl “nallamışlar”, “Tamu”ya yollamışlar;
“PKK”lı “FETÖ”yü, hâlen “Paralel” sanır!..

“50 bin Operasyon”, “dille söylemek” kolay;
“3-5 gün” sanma bunu, dere-tepede kaç ay?!..
Bâzen bir patlayıcı, alıp-götürdü bir pay!..
Geçen yıl “nallamışlar”, “Tamu”ya yollamışlar;
“PKK”ymış, “FETÖ”ymüş, “köstebek” oldu alay’!..
    = = = ( 2 ) = = =
“50 bin Operasyon”, “2 bin nallanmış” var; 
“Yüz 40”da fazlasıyla, “Tamu’ya yollanmışlar”;
“Yüz 24 Büyük Baş”, “Cehîm’de Apo” arar!..
“Şeytânlaşmış İnsanlar”, “Yurt”tan “Nâr”ın yolcusu; 
Bir gram aklı olsa, anlar “kime bu zarar!..”

“Ona-buna” çalışan, “kan dökmeye” alışan;
“Terör-şiddet” diyerek, “olaylara” karışan;
Kimi “Esad” yanlısı, “Conilerden” ayrışan!..
“Şeytânlaşmış İnsanlar”, “Yurt”tan “Nâr”ın yolcusu; 
Dün “Go home!” diyorlardı, bugün olmuş barışan!..

Dün “İŞID”, bugün “DEAŞ”; al birini başa vur;
“ABD” “virüs” gibi, “BOP” için yaşar gâvur;
“Trump’u kovam” dersin, “Putin’e: Sen hele dur!..”
“Şeytânlaşmış İnsanlar”, “Yurt”tan “Nâr”ın yolcusu; 
İkisi de bir “cünüb”, bastığı otlar kurur!..

KAYIKÇ’Ali yaz-duyur; ne öbürü, ne biri;
Aç “Rögar kapağını”, bunlar “bölgenin kiri”;
“Yüze Gülen Dost” değil, istemez kalsan diri!..
“Şeytânlaşmış İnsanlar”, “Nâr-ı Cehîm” yolcusu;
“ABD” “sözde sağcı”, “Moskova” da solcusu!.. 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim