• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Samsun 12 °C
 • Ankara 8 °C
 • İstanbul 10 °C
 • Samsunspor Gaziantep’e uçtu
 • Ayite ve Samet Kılıç’a ödeme yapıldı
 • Futbol Şehitleri kabirleri başında anıldı
 • Samsunspor Gaziantep’e uçtu
 • Ayite ve Samet Kılıç’a ödeme yapıldı
 • Futbol Şehitleri kabirleri başında anıldı

“5 GAZETE”,”5 KİTAP” VAR, “BİR DERGİ!..”

Ali Kayıkçı

*“Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi, âyet: 51)
*“Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)
*“Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer akl ederseniz.”     (Kur’ân-ı Kerîm: Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118)
*“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet: 120’den)
*“Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur, sonra kurtulamazsınız”  ( Kur’ân-ı Kerîm-Hûd Sûresi, âyet 113)
*“Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 59)
*“El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)
*“Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber bulun, onları sev!” ( İmâm-ı Şâfiî “rahmetullahî aleyh”) 
*“Ey koca Şark, ey ebedî meskenet/Sen de kımıldanmaya bir niyet et!..
 Korkuyorum Garb’ın elinden yarın/Kalmayacak çekmediğin melânet!..”   (M. Âkif Ersoy-Safahat”
*“İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır.” (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*“Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)
*“Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince…”  (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15)
*“Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*“Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*“…Bütün bunlar gösteriyor ki, Ermeni tedhişleri bitmemiştir. Uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Zira ‘Su uyur, düşman uyumaz!’” (Veysel Eroğlu-Ermeni Mezâlimi;  Sebil Yy. İstanbul 1973, s. 189)
*“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*“ABD: ‘Darbecilere karşı intikam yanlış. Sakın intikam hırsı ile hareket etmeyin!’ diyor.” (Kadir Mısıroğlu)
*“Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
*“Elim bir acı olay yaşatıldı Milletimize, Silâhlı Kuvvetlerimize! Bu kepazeliği yaşatanlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu olamaz. Asker elbisesi giymiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdir…” (Genel Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar; 24.07.2016) 
*“Allahü azimüşşan, bunları neticesiz bir ihtilâle sevk etmek suretiyle hepsini açığa çıkardı. Devletin eline de altın bir fırsat geçmiş oldu. Bunları temizleme fırsatı. Ordudan, yargıdan, eğitim camiasından, nerede varsa… Bu ihtilâl girişimi olmasaydı, bunlar bu şekilde açığa çıkmasaydı, sen bir subayı Fetullahçı diye mahkemeye verecektin, Fetullahçı bir hâkimden dönecekti. Şimdi o subayı da hallettin, o hâkimi de. Bunlar bu yanlışı yapmasaydı, sen bu fırsatı bulamayacaktın.” (Kadir Mısıroğlu; Türkiye Demokrasi Zaferi Gazetesi-25.07.2016, s. 14)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Şu malûm “15 Temmuz Darbe Girişimi” hakkında, Kocaeli/Körfez’de bulunan yeğenimle telefonda konuşup-hâlleşirken aklımıza birden “Hain FETÖ”nün tuzağına düşmekten bizi ve bizler gibi pek çok kişiyi kurtaran en önemli unsurların başında “5 gazete, 5 kitap ve bir dergi” olduğu geliverdi. 35-40 yıl öncesinden başlayan bu “gazete-kitap ve dergi” sevdâmız/dostluğumuz bizi ve de bizler gibi binlerce… milyonlarca insanımızı büyük bir tehlikeden kurtardı… Diyoruz… Bunu söylerken de kalben yani bütün samimiyetimizle ifade eyliyoruz… Çünkü bu “5 Kitap:  “Başlangıcından Bugüne Mezhepsizler/1, 2  (M. Ali Demirbaş; İstanbul, 1978)”, “Dini Tamir Dâvâsında Din Tahripçileri (Ahmet Davutoğlu; İstanbul, 1980), “Dinlerarası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform (Mehmet Oruç; İstanbul, 2003) ile “Şartlara Uydurulmuş Misyonerlik-Dinlerarası Diyalog (Muslim Karabacak; İstanbul, 2005)” ve  “5 Gazete: “Türkiye Gazetesi”, “Millî Gazete”, Yeni Mesaj Gazetesi”, “Babıâli’de Sabah” ve “Büyük Gazete”  iken dergi olarak da “Millî Fikir Mecmuası”  hatırımıza gelmiş bulunmaktadır. Bunları çıkaranlara hepimizin birer “vefâ borcu” olduğu gibi ölenlerini de (Dr. Enver Ören, Ahmet Davutoğlu ve Mehmet Oruç) rahmet ve minnetle anıyoruz… Allahü teâlâ cümlesinden râzı olsun!.. Diye sözü noktalıyor ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = = 
“5 gazete”, “5 kitap” var; bilirim…
Yıllar yılı, hep yazdılar, okundu!..
“… Diyalog”a, vermediler hiç prim…
Bir “Türkiye”, “Yeni Mesaj” dokundu; 
“Millî Gaz’te”, “Büyük Gaz’te”; hep verim!..

Eski “Sabah”, “Üstâd Eygi” Sahibi;
“Sağ Basın”da, “Serdengeçti Ekibi”;
“Necip Fazıl”, “Demirbaş” var Ağabi!..
“5 gazete”, “5 kitap” var; “bir dergi”;
“Sağlam kapı”, “sağlam kale”; “taş gibi!..”

“Millî Fikir”, “Çorumludur” aslında; 
“Korku” saldı, “Mezhepsizler” faslında;
“İz” bıraktı, “78” neslinde!..
 “5 gazete”, “5 kitap” var; “bir dergi”;
Hizmet etti, “Hakk Yolu”nda, bu dinde!..

“Dinde Reform”, “Diyalog”un masalı;
“Zaman” yaydı, 100 bin… 100 bin basalı;
“Davutoğlu”, önlerini keseli!..
“5 gazete”, “5 kitap” var; “bir dergi”;
“Millî Fikir”, “Ehl-i sünnet” kasalı!..

Niceleri “horul-horul” uyurdu; 
“Karabacak” “İcmal…” ile duyurdu;
“Bizim Sayfa”, yıllar yılı doyurdu!..
“5 gazete”, “5 kitap” var; “bir dergi”;
“Sızıntı”lar sarıyorken bu yurdu!..

“98”, “FETÖ Mektup” senesi; 
“Papa” yazar, dâvet alır… O nesi?..
“Reform” patlar, düşer “Hoca” çenesi!..
“5 gazete”, “5 kitap” var; “bir dergi”;
Hizmet etti, oldu “Milet”in sesi!..

“Enver Ören”, “Haydar Hoca” koştular;
“Envâr” olup, yıllar-yılı coştular;
“Tahripçiler”, meydan-meydan tuş’tular!..
“5 gazete”, “5 kitap” var; “bir dergi”;
“16”ya, verdi güzel muştular!..

“Cadde-sokak”, “Millet” coştu, bi esti;
“Diyalog’cu-FETÖ’cüler” taş kesti; 
“Darbe” neymiş, 80 milyon tek sesti!..
“5 gazete”, “5 kitap” var; “bir dergi”;
“Hayat” verdi, “ümit” verdi, nefesti!..

KAYIKÇ’Ali, “Bunlar sana aş oldu;
Ayak idin, yol gösteren baş oldu;
Fikrî ışık, kalbî sevgi-eş oldu!..”
“5 gazete”, “5 kitap” var; “bir dergi”;
“Hasımları”, “Temmuz günü” faş oldu!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim