• BIST 107.921
 • Altın 153,999
 • Dolar 3,8353
 • Euro 4,5054
 • Samsun 9 °C
 • Ankara 3 °C
 • İstanbul 10 °C
 • Göksu Türkdoğan’dan taraftara çağrı!
 • Ahmet Cebe: ‘Ders aldık’
 • Samsunspor'da Eskişehirspor mesaisi
 • Göksu Türkdoğan’dan taraftara çağrı!
 • Ahmet Cebe: ‘Ders aldık’
 • Samsunspor'da Eskişehirspor mesaisi

“400 ŞEHÎD” VERİP, “ZİLYETEN” ALDIK!..

Ali Kayıkçı

*“Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i îmrân Sûresi, âyet 169-170)                                                  *“Kim bir mü’mini müteammimden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”, “Mallarını, canlarını fedâ ederek din düşmanları ile Allah rızâsı için cihâd eden Müslümanlar, oturup ibâdet edenlerden daha üstündür. Hepsine de, Cennet’i söz veriyorum.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93- 94)     
*“…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den)                                                                 *Mehmetçik veya Ahmetçiğin günlük duâsı: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır dök, kalblerimize kuvvet ve sebat (dayanma gücü) ver ve bizi kâfirler (hainler, bölücüler, mürtetler, ateistler, komünistler)e karşı bize yardım et, bizi muzaffer kıl/zafere kavuştur!”, “…Ey Rabbimiz! Bizleri bağışla ve bize acı! Sensin mevlâmız! Bizi, seni tanımayanlara karşı, zafere ulaştır! Kahrolsun kâfirler!”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 250 ve 286’dan)
*“Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Denizde cihâd edenin karadakine üstünlüğü, on gazâ yapmak kadardır.”, “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, “Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)                   *“Cihâd: Allah yolunda O’nun ismini yüceltmek, İslâm dînini yaymak için; can, mal, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla çalışmak, gayret göstermek, muhârebe etmek. Cihâd üç türlü yapılır: Birincisi beden ile yani her türlü harp vâsıtası ile yapmaktır. İkincisi, her türlü neşir, basın ve yayın vâsıtası ile İslâmiyet’i insanlara yaymak ve duyurmaktır. Bu cihâdı İslâm âlimleri yapar. Üçüncüsü ise, duâ ile yapılan cihâddır. Bütün Müslümanların bu cihâdı yapmaları farz-ı ayndır.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü, c. 1, s. 71)                                                          *“Gazâ: Harp maksâdıyla düşmana yönelmek, sefere çıkmak, gayr-i Müslimlerle çarpışmak. İnsanların İslâmiyet’i işitmeleri, Müslümanlıkla şereflenmeleri yahut Müslümanların; dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı def etmek için en gelişmiş silâhlardan istifâde ile can, mal ve her türlü propaganda ve neşir vâsıtasını kullanarak savaşmak. Gazâ Ordusu: Allahü teâlânın rızâsı için O’nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan Müslüman askerler”  (a.g.e. c. 1, s. 141) 
*“Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  ( Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)                                                                                 *   “PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep olmuştur. AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.”  (15.04.2003; Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri)  
*“Açık açık söylüyorum, dışarıdan gelenler İslâm coğrafyasının petrolünü seviyorlar, altınlarını seviyorlar, elmaslarını seviyorlar, ucuz iş gücünü seviyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, anlaşmazlıklarını seviyorlar. İnanın bizi sevmiyorlar. Dışarıdan gelenler, yüzümüze dost gibi görünenler, bizim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölüsünü seviyorlar...”  (Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan-30. İSEDAK Açılış Toplantısı: İst. 27.11.2014)                                                                                                                                                            *“Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına/Gülbangı, âsmânı tutan pir aşkına!..” (Y. Kemâl Beyatlı)  
*“…Toprak diye sevdim yurdu/Peygamber öyle buyurdu/Şehîdlerim ordu ordu/Verdim toprağa, toprağa!  Sevenlerin yurdu toprak/Canım istiyordu toprak/Canevimden vurdu toprak/Girdim toprağa, toprağa!” (Abdullah Satoğlu)                                                                                                                                                                                    *“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/Kız kardeşimin gelinliği, şehîdimin son örtüsü.” (Ârif Nihat Asya)
*“Savaş dediğin söz değil/Bayrak dediğin bez değil/Vatan için bir kez değil/Bin ölmüşlüğümüz vardır.” (Niyazi Y. Gençosmanoğlu) 
*“Bu destan, kitaplara nakşedilecektir!.” (Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan-Beştepe Külliyesi, 17.03.2016)
                                                                                                                                                                                                    
Saygıdeğer Okuyucularımız!..                                                      Bilindiği üzere; hukukî bir terim olan “Zilyet-Zilyetlik” kelimesi, “malı elinde bulunduran, mala fiilen sahip olmak” demektir. 
Yine malûmları olduğu üzere; 24 Temmuz 2015 günü,  “Sn. Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu”nun emriyle “Doğu ve Güney Doğu”da “teröre karşı” başlatılan mücâdele, aslında yeni bir “Millî Mücâdele”den başka bir şey değildir. 
Öyle bir yeniden “Millî Mücâdele” ki, içte “hain ve döneklere”, dışta “sinsî ve emperyalistlere, Siyonistlere ve de gizli-aşikâr komünistlere-ateistlere” karşı yapılan, adı bugün için konmamış bir “savaş” verilmektedir…
22 Nisan 2016 günlü yazılı basında yer alan haberlere göre bu “savaş”ta bugüne kadar “Yurt içinde 2 bin 109, yurt dışında bin 844 olmak üzere toplam 3 bin 953 PKK’lı öldürülmüş, bin 879’u yaralanmış, 665’i yakalanmış ve 201’i de teslim olmuş bulunmaktadır. Bu mücâdele sırasında da biz 20 subay, 55 astsubay, 123 uzman ve 34 er ile 153 polis ve 8 korucuyu (ki, toplamda 393 olmaktadır) şehîd” vermiş durumdayız…
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…  
    = = = * = = =
“400 şehîd” verip, “zilyeten” aldık; 
“Tapusu bizde”ydi, “Kadastro” geçti; 
“4 bin haşarat”ı, “toprağa” saldık!..
“PKK” diyorlar, “zillet”i seçti;
“Türk-Kürt kardeş”ti, “biz-bize” kaldık!..

“400 şehîd” verip, “sınır”ı çizdik;
“Mezra… İlçe…” derken, “destanlar” yazdık;
“4 bin haşarat”a, “mezarlar” kazdık!..
“PKK” diyorlar, “zillet”i seçti;
“KCK-PYD”, “zincir”i çözdük!..

“400 şehîd” verip,  “döndük tâ başa”;
“Vatan bir bütündür, yazdık her taşa”;
“Mehmetcik-Ahmetcik”, sen “binler yaşa!..”
“PKK” diyorlar, “zillet”i seçti;
“ABD” uzaktan, eyler “temaşa!..”

“400 şehîd” verip,  “gösterdik neyiz”;
“Şehîdlik şerbeti”, “damada çeyiz”;
“Destan yazın!..” dedi, “Tayyip Bey-Reis!..”
“PKK” diyorlar, “zillet”i seçti;
“Yıkılan yapılır, bizce yok beis!..”

“400 şehîd” verip,  “târihe” geçtik;
“Ecel Şerbeti”ni, “genç yaşta içtik”;
Rabbim “Gel!..” deyince, “Hamza(*)”ya uçtuk!..
“PKK” diyorlar, “zillet”i seçti;
Ne “nimetler” varmış, “şükür” kavuştuk!..

KAYIKÇ’Ali der ki, “Dost-düşman” gördü;
Kâh “Obama-Putin”, “akıllar” verdi;
“Merkel” ibreleri, “bize” dönderdi!..
“PKK” diyorlar, “zillet”i seçti;
“800 hendek” var, kim “doğru” derdi?..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim