• BIST 116.593
 • Altın 162,639
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • Samsun 8 °C
 • Ankara 3 °C
 • İstanbul 12 °C
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek

“40 YIL YALAN SÖYLEDİLER”, “MİLYONLARI ALDATTILAR!..”

Ali Kayıkçı

(26.08.2016 günü Cizre’ye yapılan bombalı saldırıda şehîd düşen “11 Polis Memuru”nun aziz hâtırasına…) 

*   “Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi, âyet: 51)
*    “Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)
*   “Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer akl ederseniz.”     (Kur’ân-ı Kerîm: Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118)
*   “Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet: 120’den)
*   “Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur, sonra kurtulamazsınız”  ( Kur’ân-ı Kerîm-Hûd Sûresi, âyet 113)
*   “Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 59)
*   “Ey îmân edenler!.. Allah’tan korkun ve doğru söyleyin (yalancılık etmeyin)!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Ahzâb Sûresi, âyet 71’den)
* “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır.)”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”, “Münâfığın alâmeti üçtür: 1-Konuştuğu zaman yalan söyler…”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)
*   “Küçük günâha devam eden büyük günâha, büyük günâha devam, küfure (îmânsızlığa, inançsızlığa) götürür.” (Îmâm-ı Rabbânî “k. sirruh”) 
*   “Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber bulun, onları sev!” (İmâm-ı Şâfiî “rahmetullahî aleyh”) 
*   “Ey koca Şark, ey ebedî meskenet/Sen de kımıldanmaya bir niyet et!..
 Korkuyorum Garb’ın elinden yarın/Kalmayacak çekmediğin melânet!..”   (M. Âkif Ersoy-Safahat”
*   “İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır.” (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
* “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)
* “Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince…”  (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15)
*   “AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.”   (Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri; 15.04.2003)
*   “57. Hükûmet Sağlık Bakanı Sayın Dr. Osman Durmuş, 11 Ağustos 2002 tarihinde Osmaniye’de yaptığı bir konuşmada; “Türkiye’deki terörü destekleyen devletler” olarak Avrupa’dan Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç’i verme cesaretini göstermiş, diğer taraftan “Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları” arasında “Türkiye’yi Parçalama Plânları” adıyla çıkan ve “100 ayrı plân”dan bahsedilen kitapta, yukarıdaki isimlere ilâveten; “Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rûm Kesimi, Ermenistan, İtalya, İngiltere, Rusya, Çin, Romanya, Suriye, Irak” ve “Amerika Birleşik Devletleri” de sayılmakta ve “Terör örgütü PKK’yı bu devletlerin koruduğu ve hatta teşvik ettiği” açıkça bildirilmektedir. Yine bu kitapta;  Fransa’da 12, Hollanda’da 19, İngiltere’de 12, İtalya’da 6, Norveç’te 6, Romanya’da 5, Yunanistan’da 10 Kürtçü teşkilâtın aleyhimize faaliyette bulunduğu ve bu devletlerin hiçbirinden bir PKK’lının yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmediği, APO’nun da “idam edilmemek şartı” ile zamanında ülkemize postalandığı…” (Fazla bilgi için bkz: “Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/1; Ali Kayıkçı”, s. 176-178 ve “Hem Okudum Hem de Yazdım/2; Ali Kayıkçı”, s. 43-45)
*   “Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*  “Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
* “PEGIDA (Batı’nın İslâmlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi, Almanya’da giderek büyüyor.”  (Gazeteler-Ocak 2015)
*   Bir Anket: “‘Türkiye AB ile müzakereleri bitirmeli’ diyenlerin oranı yüzde 68, ‘Devam etmeli’ diyenler ise yüzde 23; kararsızlar yüzde 9. AB’nin Türkiye’yi almak konusundaki kararını yüzde 82’si ‘Samimi değil’ diye cevaplarken sadece yüzde 12’si “Samimi’ buluyor.” (Mak Danışmanlık Anketi-22-23 Haziran 2016) 
*   “AB’den, Türkiye’den ve bulunduğumuz coğrafyanın durumundan kaynaklanan sebeplerle Türkiye-AB ilişkisininin orta vadede tam üyelikle sonuçlanması imkânsız. Bunu 15 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği konularında çalışan ve Jean Monnet Kürsü Başkanı unvanlı bir akademisyen olarak yazıyorum. Bu değerlendirmeye, Türk insanının zaten AB üyeliği konusunda büyük bir hevesi kalmadığını da ekleyebilirim.” (Prof. Dr. Çağrı Erhan-Türkiye Gazetesi; 01.05.2016, s . 11) 
*   “Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*   “Türkiye ev ödevlerini yapmalı!..” (Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastiyan Kurz)
*   “Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
*   “ABD: ‘Darbecilere karşı intikam yanlış. Sakın intikam hırsı ile hareket etmeyin!’ diyor.” (Kadir Mısıroğlu)
*    “Elim bir acı olay yaşatıldı Milletimize, Silâhlı Kuvvetlerimize! Bu kepazeliği yaşatanlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu olamaz. Asker elbisesi giymiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdir…” (Genel Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar; 24.07.2016) 
*  “Allahü azimüşşan, bunları neticesiz bir ihtilâle sevk etmek suretiyle hepsini açığa çıkardı. Devletin eline de altın bir fırsat geçmiş oldu. Bunları temizleme fırsatı. Ordudan, yargıdan, eğitim camiasından, nerede varsa… Bu ihtilâl girişimi olmasaydı, bunlar bu şekilde açığa çıkmasaydı, sen bir subayı Fetullahçı diye mahkemeye verecektin, Fetullahçı bir hâkimden dönecekti. Şimdi o subayı da hallettin, o hâkimi de. Bunlar bu yanlışı yapmasaydı, sen bu fırsatı bulamayacaktın.” (Kadir Mısıroğlu; Türkiye Demokrasi Zaferi Gazetesi-25.07.2016, s. 14)
*   “Şu topraklarda böyle mutlu, böyle serbest, böyle rahat yaşıyoruz. Kimler sayesinde? Bizden önce Allah yolunda; vatan-millet, din-îmân için çarpışmış mücahîdler, aziz şehîdler, mübârek gâzîler sayesinde…” (Prof. Dr. M. Esad Coşan)
*  France TV 24:  - “Batılı ülkeler medyada, eğitimde adalette yapılan bu operasyonların kabul edilemez olduğunu söyledi. Hatta bir cadı avı başlatıldığı söyleniyor Gülencilere karşı, sizin cevabınız ne olur buna?”
 “- Avrupalı sürekli şunu söyler: ‘Orantısız güç, orantısız güç’ Peki orantı kimde? Tankla yürüyenin elinde her şey var. Benim yakın mesai arkadaşlarım şehîd oldu. Şimdi Batılı kalkıp da elinde hiçbir silâh olmayan bu milleti savunmuyor, kalkıyor bu Fetullahçı terör örgütünün mensuplarını savunuyor. Bu çok ayıp bir şey.” (Cumhurbaşkanı-R. Tayyip Erdoğan; Basın- 24.07.2016).

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere; “15 Temmuz FETÖ’cü Darbe Girişimi”nin ortaya çıkardığı en önemli gerçeklerden biri de, başta “Fetullah Efendi” olmak üzere bilcümle yandaşı medya gruplarının, yaklaşık “40 yıl”dan beridir insanlara “yalan” söyleyip, “takiyye/ikiyüzlülük” eyleyip onları kandırmaları ve asıl niyetlerini seneler senesi gizlemiş olmalarıdır… 
Sayın “Cumhurbaşkanımızın” yerinde ve haklı tespitleri ile  “FETÖ: Tabanı ibâdet, ortası ticâret, tavanı ihânet olan bir çete…” diyerek niteledikleri bu “asrın yüzkarası örgüt”ün bir de “PKK”, “DAEŞ” ile bağlantılı çalışmasının gün yüzüne çıkması karşısında “milyonca lânet!..”
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = =
“40 yıl yalan söylediler”, “milyonları aldattılar”;
“Adam” sandık, “rütbe” verdik; “anaları ağlattılar”;
“Hizmet” deyip, “Himmet” deyip; onca “kaynak” bağlattılar!..
“Medeniyet Çatış”tırdı, “Gülen-Patrik” fiskoslaştı;
“Papa Jean Paul” paslaşması, “Diyalog”u sağlattılar!..

“Adam” sandık, “makam” verdik; “PKK”yı beslediler;
Renkli ofset “yayın” ile “medya”yı bi süslediler;
İl-ilçede “İmam”lar var, “kripto”ca seslediler!..
“Apo” yazdı, “Gülen” dedi; “HDP”miz hep toslaştı;
 “IŞİD” gitti, “FETÖ” geldi; “terör-üs”te rastladılar!..

“Adam” sandık, “kürsü” verdik; “1 Dolar”a satıldılar;
“Millet: Yeter!” dedi o gün, “günâh-sevâb” tartıldılar;
“Adalet”ten, “YÖK” içinden; üçer-beşer atıldılar!..
Ne “İlmihâl”, ne “Fen” bildi; “diplomalar” hep yozlaştı;
Kimi “AB”lere kaçtı, “Türk Hasmı”na katıldılar!..

“Adam” sandık, “kalem” verdik; onca “mikrofon” uzattık;
“Genleri”ni bizden sandık, “beşeri sayı”ya kattık; 
“OHAL” geldi, “maske” düştü; “aklı yaban fikre” sattık!..
“Kamera-Bellek çözümü”, “millî-milsiz” bi kozlaştı;
“Balyoz” vurdu, “FETÖ” tozdu; “Haberler”de keyif çattık!..

“Adam” sandık, “patent” verdik; “sanayi”de “destek” olduk;
“Meslek-meslek”, “Oda-Oda”; “Başkan” dedik, “TOB”da bulduk; 
“15 Temmuz” “Milât” oldu, onca “hain”den kurtulduk!..
Kâh “Sendika-Dernek” dedi, “Abi-Abla” hep sözleşti;
“Hafta sonu sohbet” vardı, “Işık Evlere” hep dolduk!..

“Dergi-Kitap”, onca “Kaset”; “CD’ler hep baştan yalan”;
“Beğenmedin, al aşağı!”; “sahte delil, sahte plân”;
“Devlet Sırrı”, “pâymâl” oldu; kalmadı hiç “Kozmik Alan!..” 
“Er-Paşa’ya hasım” çıktı, “mahkeme”de hep yüzleşti;
“MOSSAD-CİA” uçayazdı, “bizden(!)” çıktı nice ajan!.. 

“Plâkalar” sökülüyor, “FG” çöpe dökülüyor;
“İcra”dan “pis kokular” çok, “Yargı”mız bak bükülüyor;
“Washington” bir “Üst Akıl” ya; kâh sırıtıp, kâh gülüyor!..
“İncirlik”ten “Adalar”a, “kanal-kanal” hep büzleşti; 
“Vur-Vurul Ey Orta Doğu!..”, nasılsa “Müslüman” ölüyor!..

“40 yıl yalan söylediler”, “milyonları avladılar”;
“Evlilere” “eş” buldular, “mut’a” ile tavladılar;
“98 Papa Yılı”, “Diyalog”ca havladılar!..
KAYIKÇ’Ali “Nâr-ı Cahim”, “yokuş” idi düzleşti;
“Tur Dağı”nda “dost” oldular, “odunları” kavladılar!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim