• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Samsun 13 °C
 • Ankara 3 °C
 • İstanbul 6 °C
 • Kongre yine ertelendi
 • Vali Kaymak Futbol Şehitlerini rahmetle andı
 • Başkan Tok’tan ‘20 Ocak Mesajı’
 • Kongre yine ertelendi
 • Vali Kaymak Futbol Şehitlerini rahmetle andı
 • Başkan Tok’tan ‘20 Ocak Mesajı’

“11 YABANCI” İLE, “KONYA’YA KARŞI!..”/2

Ali Kayıkçı

Saygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                                       Önce 12 Temmuz 2017 günlü “Îmânda Neredeydik, Ne Hâller Düştük Bak”, devamında (bir sonrasında ise) “Bilir misin? Bilmezsin, Sormazsın ki Bilesin” ve “Camiye Hiç Gitmeyen, Hele Namâz Kılmayan” başlıklı köşe yazılarımızda ve en nihayetinde de “İşte Onlar, İşte Biz; Ne Olacak Hâlimiz?”  isimli makâlemizde defaatle işlediğimiz bir mevzu olmuştur. O da; 28, 30 Haziran 2017 günlü “Millî Gazete”nin 12’inci sayfasında  “Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı Ne?” başlığı altında “Mak Danışmanlık” tarafından; 30 büyükşehir, 23 il ve 154 ilçede, 5 bin 400 kişi ile yüzyüze gerçekleştirilen bir “Anket Sonuçları” idi. Bu anket sonuçlarına göre:
-‘Allah’ın varlığına, birliğine; bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz?’ şeklindeki soruya, yıllardır yüzde 99’u Müslüman diye ifade ettiğimiz toplumun yüzde 86’sı “Evet” derken, yüzde 6’sı “Hayır, inanmıyorum” demekte; 
-‘Meleklere inanıyor musunuz?’ sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 75’inin “Evet” cevabı vermesine karşılık “Hayır, gözümle görmediğim varlıklara inanmam” diyenlerin oranı ise yüzde 15 olmakta; 
-‘Kur’ân-ı Kerîm ve diğer hak kitapların vahiyle geldiğine inanıyor musunuz?’a yüzde 76’sı “Evet” derken, “Hayır” diyenler ise yüzde 14’lere ulaşmakta; 
-‘Peygamberlere inanıyor musunuz?’  ve ‘Hz. Muhammed (SAV) sizin için her anlamda örnek alınacak rol model/örnek insan mıdır?’ sorularını cevaplayanların yüzde 63’ü “Evet, Peygamberlere inanıyorum ve benim için her anlamda rol modeldir” derken yüzde 9’u “İnanmıyorum” diye cevap vermekte; 
-‘Kadere (Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine) inanıyor musunuz?’ sorusuna da yüzde 55’inin “Evet” cevabına karşılık, yüzde 10’u “Hayır” demekte; 
-‘Öldükten sonra dirilmeye ve kişinin dünyâda yaptıklarından hesaba çekileceğine, yani âhiret inancı’na ise yüzde 73’ü “Evet” derken yüzde 9’u “Hayır” diyerek böyle bir îtikâda sahip olmadığını göstermekte;
-‘Peygamberimiz Efendimizin hayâtı ile ilgili herhangi bir kitap okudunuz mu?’ sorusunu ise katılımcıların yüzde 23’ü “Evet” diye cevaplarken yüzde 65’i “Hayır” diyerek cevaplamakta;
-‘Camiye-mescîde hangi sıklıkla gidiyorsunuz?’ şeklindeki soruya da “Bayramdan bayrama” diyenlerin oranı yüzde 12 iken, “Cuma ve bayram namazları ile kandil günlerinde” diye cevaplayanların oranının yüzde 32 olduğu belirtilmekte ve “Hiç gitmiyorum” diyenlerin de yüzde 30 olduğuna işaret olunmakta ve sonrasında da “özet” olarak şunları söylemekte idi:
“-Türkiye’de yüzde 10’luk bir kesim ateist ya da deist!  
-Türkiye’de yüzde 25’lik bir kesim (her 4 kişiden biri), ya meleklere inanmıyor ya da bu konuda bir fikri yok!
-Türkiye’de yüzde 24’lük bir kesim, Cenâb-ı Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerîm’e ya inanmıyor ya da bir düşüncesi yok!
-Türkiye’de sadece yüzde 25’lik bir kesim (her 4 kişiden biri),  düzenli olarak Kur’ân-ı Kerîm okuyor.
-Türkiye’de yüzde 65’lik bir kesim, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayâtını hiç okumamış, yüzde 29’luk bir kesim de O’nu peygamber olarak kabul etmiyor. 
-Türkiye’de yüzde 9’luk bir kesim âhirete inanmamakta. 
-Türkiye’de , ‘Hiç namaz kılmıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 22, camiye hiç gitmeyenlerin oranı ise yüzde 30!..” 
Şeklinde çıkmaktadır diye “Denge Gazetemizin” 8 Ekim 2017 günlü nüshasında tekrarlamış,  9 Ekim tarihli yazımızda ise mevzunun devamı mahiyetinde şunları söylemiştik:            

Saygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                                    

  28, 30 Haziran 2017 günlü “Millî Gazete”nin 12’inci sayfasında  “Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı Ne?” başlığı altında “Mak Danışmanlık” tarafından; 30 büyükşehir, 23 il ve 154 ilçede, 5 bin 400 kişi ile yüzyüze gerçekleştirilen bir “Anket Sonuçları” var.  Bu anket sonuçlarını tekrar gündemimize alıp bunları özetlemiştik.  Sonra da görünen bu menfi manzaraya mısralar hâlindeki bir tespitimiz ile bir “hicviye”de bulunalım dedik ve Siz Saygıdeğer Okuyucularımızın da hislerine tercüman olacağı düşüncesiyle, şu mısralarımız ile seslenmiş idik: 
    = = =  ( 1 ) = = =                                                  
“Âmentü” yok “Cebi” var; “takkesi” yok, “kep”i var;
“Okul görmüş-tahsilli”, “yazı-mürekkebi” var; 
“Câhil-cühelâ” değil, “yasal” bir “sebebi” var!..
“Îmân’da nerede”ydik, “ne hâllere düştük?” bak; 
“Yüzde 6” içinde, “deist”lerin “hep”i var!..

“Allah”a inanmayan, “Meleklere” “yok” diyen;
“Peygamber”i inkârda, “dîni inkâr” eyleyen;
“Âhiret-Hesap-Nizâm”, “yokmuş” bunu söyleyen!..
 “Îmân’da nerede”ydik, “ne hâllere düştük?” bak; 
“Velisi-nesebi” var, elbet var bi peyleyen!..

“Kur’ân’ın vahiyliği”, “inkâr”da “14’lerde”;
“Kadere inanmayan”, bundan bile ilerde;
“Ölüm sonrası hayât”, yok bâzı zihinlerde!..
“Îmân’da nerede”ydik, “ne hâllere düştük?” bak; 
Bunlar “insan” olamaz, yetişmişler “in”lerde!..

“Peygamberim rol model”, “değilmiş” bâzısına;
Onların “idol”ü var, yazılmış “yazı”sına; 
“Popçular” var “şarkıcı”, kapılmış “cazı”sına!..
 “Îmân’da nerede”ydik, “ne hâllere düştük?” bak; 
 “Siyer” okumak neymiş, ilgi yok “mazi”sine!..

“Cuma”lar, “iki bayram”; başka “cami-mescîd” yok;
“Cadde-sokak gezmeler”, “İnternet”te vakit çok; 
“Hakk’a niyâz” eylemez; “sırtı pek, hem karnı tok!..”
“Îmân’da nerede”ydik, “ne hâllere düştük?” bak; 
“MAK” bir “anket” yapmış; al-götür, kör göze sok!..

“İmkân” çok, “ilgi” noksan; ne demek “îmân 90?..”
“Yüzde 10 fire” vermek, bunu “kafaya soksan”;
“Sen gelmezsen biz yok’uz; millet bu, kalır noksan!..”
“Îmân’da nerede”ydik, “ne hâllere düştük?” bak; 
“Yüzde 1”ler “10-15”, artıyor bak sen yoksan!..

KAYIKÇ’Ali bu ahvâl; bu gidişat, hoş değil;
“Erbakan” haber verdi, “teşhis-tespit” boş değil;
Bu “devr-i inkârcılık”, öyle pek “nahoş” değil!..
“Îmân’da nerede”ydik, “ne hâllere düştük?” bak; 
Sözde “Eğitim Milli”, Bakanı “sarhoş” değil!..
    = = =  (  2 )  = = = 
“Amentü”yü bilmeyen, “Testler” çözmüş ne fayda;
“Tam Puanlar” alsa da, “Ankette” döküldü bak!..
İsterse “Tweet” atsın, “WhatsApp” gezse de Ay’da!..
“Google”yi âlim sanma, “Hacivat”tan avanak;
“Bilir misin?..” Bilmezsin! “Sormazsın ki” bilesin!..

“Sormazsın ki” bilesin, bilmez ki o bi sorsun;
“Cebi” var birkaç binlik, riyâ/gösteriş-forsun;
“Mide harâm” doluyken, “hayırlı rüyâ” görsün!..
“Bilir misin?..” Bilmezsin! “Sormazsın ki” bilesin;
Rabbim Allah soruyor, sen maval okuyorsun!..

“Sormazsın ki” bilesin, ele kitâb alasın;
“İmân nedir? İhlâs ne?” “Bir nasîhat” alasın;
Boyun-boşun yerinde, tahta olmaz-kalassın!..
“Bilir misin?..” Bilmezsin! “Sormazsın ki” bilesin;
“KCK”lı-“FETÖ”cü, baştan sona belâsın!..

“Sormazsın ki” bilesin, câmi-mescîd gelesin;
“Kerestesin-kalassın”, “tahtalık” incelesin;
“Planya” var “cilâ” var, ele-yüze gülesin!..
“Bilir misin?..” Bilmezsin! “Sormazsın ki” bilesin;
“Ateist-Deist” kalmak, Cehennem’e lülesin!..

“Îmânın 6 Şartı”, “amel” için vardır bil;
“Oruç-zekât ve namâz”, “Hakk katında” bi eğil;
“Kelime-i şehâdet”, “İslâm” için bir zembil!..
“Bilir misin?..” Bilmezsin! “Sormazsın ki” bilesin;
Niçin akar gözyaşı, asırlar var ki sebil?!..

KAYIKÇ’Ali bu “bab”da, bilmeyene af-maf yok;
“Nefs-i emmâre” düşman, “asr-î şeytân” daha çok; 
“Kafirin gâvurluğu”, “Cehîm”e yapar stok!..
Kur’ân haber veriyor, okuyasın-bilesin;
“Yergazı”ndan şiddetli, alevi binlerce kok!..
                                (Devam edecek)

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim