• BIST 116.593
 • Altın 162,981
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • Samsun 6 °C
 • Ankara 4 °C
 • İstanbul 13 °C
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek

“1 HAYIR”A “3 EVET”, “TÜRKÇE GELİYOR TÜRKÇE!..”

Ali Kayıkçı

  *    “Bugünden sonra; divanda-dergâhta, bargâhta, mecliste-meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya!..”           (Karamanoğlu Mehmet Bey–12 Mayıs 1277)
*   “Türkiye’ye gideceğim. Yeryüzünde iki Türk var ise, biri mutlaka benim. Ben Türk’üm, ama Jön Türk değilim.” (S. Abdülhakîm Arvâsî: Doğu Anadolu’nun Gerçeği;   S.  Ahmet Arvâsî; Ankara–1988, s. 75         
*   “Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim, diyen insan, her şeyden önce ve mutlaka, Türkçe konuşmalıdır.” (K. Atatürk–17 Şubat 1931)
*   “Millî dil, sâdece yaşayan nesillerin dili değildir. O, geçmiş ve geleceği ile bir milleti kucaklar. Onun için, milletler ve devletler, ‘millî dil politikalarını’ sâdece yaşayan nesillere göre değil, geçmiş ve geleceklerini de düşünerek plânlamak zorundadırlar. Halk, ‘yaşayan dille’ konuşur ve yazar, fakat aydınlar, hiç olmazsa kendi sahalarında ‘en geniş mânâsı ile millî dilini’ anlamak mecburiyetindedirler.” (S. Ahmet Arvasî-Size Sesleniyorum)
*   “Türk ve Türk Milleti; belli bir ırkın değil, kökeni ne olursa olsun, herkesi kapsayan ve kuşatan bir milletin adıdır. Türkiye Cumhuriyetini kuran halka, Türk Milleti denir…” (Danıştay 8. Dairesi; 18.02.2011 Kararı)
*    “…Demek ki; “Türk olmak” demek, Türk soyundan gelmektir amma, sâdece Türk doğmak da değildir. Türk olmak; Türk gibi düşünmek, Türk gibi hayâl kurmak, Türk gibi yürümek, Türk gibi inanmak, Türk gibi misafir kabul etmek, Türk gibi heyecanlanmak, Türk gibi mütevazı, hoşgörülü, fedakâr fakat yerine göre de gözü pek olmak, Türk gibi ağlamak, Türk gibi sevmek, Türk gibi celâllenmek, Türk gibi buğzetmek, Türk gibi Türk’ün ruh kökünü kavramak, Türk gibi Türk’ün mukaddesatını mübârek bilmek, Türk gibi Allahü Teâlânın ‘Sen olmasaydın, sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım’ diye buyurduğu Kâinat Efendisi’ne bağlı olmak, Türk gibi ‘Kur’ân’ın kölesi’ olmak, Allah aşkıyla donanmak, Türk gibi Îlâ-yı kelimetu’llah için mücadele etmek, Türk kültüründen ve Türk tarihinden iftihar ederek, bütün bunları şerefli bir hüviyet levhası hâlinde beynine raptetmek ve yanı şuur ile kalbine asmaktır. Türk gibi olmak, güzel olmaktır.” (M. Hâlistin Kukul-Türk Yurdu Dergisi; Nisan 2012, S. 296, s.  81)            
                                

aygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                             
 Bilindiği üzere; AB/Avrupa Birliği Parlamentosu’ndaki  “Çalışma  Dilleri”nin arasına bir de “Türkçe”yi katmak için yapılan oylamada “133 vekilin hayır” oyuna karşılık “375 vekil peki” deyince, (sözde dost ) İngiltere’nin  “Daily Express” adlı bir yayın organı birden bire bir vaveyladır kopardı ki deme gitsin!..  Neymiş efendim: 28 AB üyesi devletten hiç biri Türkiye’nin AB’ye kabulünü desteklememişken, Türkçenin AB’nin resmî dili yapılması da ne oluyormuş?..  Gibisinden köpürdükçe köpürmekte ve de Türkiye’nin gelir seviyesi (GSMH’sı) İngiltere’nin dörtte biri bile değilmişte… Kendi kendine bir yağıp gürlemeye başladı ki… Breh, breh!.. Sanırsın bir “Köroğlu” veya “Kiziroğlu Mustafa Bey” varyantı dinlemekteyiz!..  
Bu “Pofunduk rüzgâr” eserken, birkaç gün sonrasında “Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu”, adı geçen Parlamentonun tanıdığı yetkiye istinaden konuşmasını “Türkçe” yaparken, kısa adı “HDP” olan bir partinin, (Siz, isterseniz buna, vatandaşlarımızdan çoklarının yerinde bir tespit ve adlandırması ile “Haşaratlar Partisi”nin) İstanbul Milletvekili E.T. isimli bir uzantı, “İngilizce” olarak PKK yanlısı bir sual tevcih eyleyince Sayın Hocamız tarafından neden Türkçe konuşmadığı ve terörist PKK’lıları “Eylemci” diye nitelediği soruldu ve âdeta yerin dibine geçirilerek şirretliği bir güzel cevaplandırmış oldu… 
Söz buraya gelmişken Aralık 2015 târihinde “Samsun Medya Mensupları Cemiyeti” tarafından yayınlanmış olan “HEM OKUDUM HEM DE YAZDIM/3 (Dil ve Millî Kültür konulu köşe yazısı-şiirler)” adlı eserimizin 26-27’nci sayfalarında neşredilmiş olan bir şiirimiz hâtırımıza, geliverdi. Bu şiirde, şunları söylemiştik:
        * - * - * - * - * -                                 
“Yâfes” oğlu, “Nûh” (*) torunu bir nesil;                             
“Asîl bir soy, iftihar edilen ad”;                                 
5 bin yıl var, kimler eylemiş temsil:                                
“Türk olmak”tır, insanlık için murad;                                 
Bir nesil ki, hayâli bile asîl…

“Düşüncesi”, Türk gibi olan insan; 
“İnanışı,” Türk’e benzer-çeker kan; 
“Coşkusu Türk”, Türkçe duyar heyecan… 
“Türk olmak”tır, insanlık için murad; 
Bir nesil ki; kâh Sakarya, kâh Murat…

“Yürüyüşü”, Türk gibi olan gencin; 
“Mütevazı”, “hoşgörü”sü çok engin; 
“Fedakârdır”, sanırsın o en zengin… 
“Türk olmak”tır, insanlık için murad; 
Bir nesil ki; kâh Gediz’dir, kâh Fırat…

“Gözü pektir”, “tamahkârlık” ne bilmez; 
“Haksızlığa”, “celâllenir” irkilmez; 
“Saldırınca”, asla geriye gelmez… 
“Türk olmak”tır, insanlık için murad; 
“Farz”a uyar, “sünnet”lere o Burak…

“Allah aşkı”, gencin-kocanın aşkı; 
Dil “Tevhîd”de, kâlbinde yaşar meşki;  
“Türkü” duyan: Şâir olaydım keşki… 
“Türk olmak”tır, insanlık için murad; 
 Her dünyâya, çalışır bilmez durak…

KAYIKÇ’Ali, “Ben Türk’üm” diyor “Seyyid”; 
“Vecîz söz” bu, değer binlerce beyit; 
“Maarif”im, doğru bellet ve eğit!..
“Türk olmak”tır, insanlık için murad; 
“Atî” senin, “mazî”yi görme ırak…
---------------------------------------------------                                 
(*): Nûh aleyhisselâm
        = = = * = = =  
Bütün bu özelliklerle “mücehhez Selçuklu-Osmanlı torunu Sn. Başbakan”ımızdan adı geçen “Haşarat şahsa” orada söylenmesi gerekenler bir bir söylendikten sonradır ki gelelim öteki haşarat (İngiliz “Daily Express” gazatasına!..
Diyoruz ve O’nu da biz mısra-mısra aşağıdaki şiirimiz ile bir güzel benzetelim istiyoruz!..

“Çatla-patla İncilûs”, ister “harakiri” yap;
“1 Hayır”a “3 Evet”, “Türkçe geliyor Türkçe!..”
“Kilise”nin yolundan, ister “Ateizm”e sap;
İster “AB”yi terk et,  “Türkçe geliyor Türkçe!..”
İster “BM”den ayrıl, bizce hepsi bir hesap!..

“Çatla-patla İncilûs”, “Orta Doğu”da varız;
“NATO”da ikinciyiz, “AB”yi de zorlarız;
“Millî Silâh Sanayi”, dost-düşmanı kollarız!
İster “AB”yi terk et,  “Türkçe geliyor Türkçe!..”
“İİT”nin lideri, “BM”yi de sollarız!..

“Çatla-patla İncilûs”, “Lawrens”ler dünde kaldı;
“Hakan Fidan” sevgisi, “Riyad”ta yerin aldı; 
“Putin” şaşkına döndü, “Tahran”a neden daldı?
İster “AB”yi terk et,  “Türkçe geliyor Türkçe!..”
“Hariciye”miz coştu, “elçi…”yi öne saldı…

“Çatla-patla İncilûs”,”Vezüv” misâli çatla; 
Dün “at”la geliyorduk, bugün “500” kanatla;
“THY” uçuruyor, dört bir yana inatla!..
İster “AB”yi terk et,  “Türkçe geliyor Türkçe!..”
“TM” garanti demek, kaliteli beratla!..

“Çatla-patla İncilûs”, “Hempher”(**)i unutmadık;
Çok “Abduh”lar gönderdin, “Vehhâbî”yi tutmadık;
“İbni Sebe” gününden, “Şiâ” lâfı yutmadık!..
İster “AB”yi terk et,  “Türkçe geliyor Türkçe!..”
“Cambridge” hedef tahtamız, “Yûnus”u okutmadık!..

“Çatla-patla İncilûs”, “Orhun”lar “Türk”ü söyler;
“Türk Yâfes”in soyudur, dillendi oba-köyler;
“AB”de “1 Hayır”a, “3’e” katladı reyler!..
İster “AB”yi terk et,  “Türkçe geliyor Türkçe!..”
 “Daily Express” çatla, patla “kalemşor” beyler!..

KAYIKÇ’Ali diyor ki, “İngiliz çatladıkça; 
Avrupa hop-hop hoplar, Almanlar zıpladıkça; 
Fransa geri düştü, Paris nal topladıkça…”
İster “AB”yi terk et,  “Türkçe geliyor Türkçe!..”
Türkçe “Tevhîd” dilidir, “Mevlîd’i kokladıkça!..”
-------------------------------------------------------- 
(**):Hempher: Bir diğer meşhur İngiliz Orta Doğu casusu şahıs. Hakkında fazla bilgi için
 bkz: “İngiliz Câsûsunun İtirâfları; M. Sıddık Gümüş-Hakîkat Kitâbevi Yy. İstanbul 2015, 128 sy.”

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim